Mission, vision og værdier

B.T’s Rengøring har som målsætning, at skabe bæredygtig vækst, der er baseret på gensidig tillid, både i forhold til kunder, medarbejdere og leverandører.

Vi driver en velrenommeret virksomhed, hvor en stor del af vores kundeportefølje er skabt på gode anbefalinger.

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource og selve årsagen til den succes, vi har opnået.

Derfor lægger vi afgørende vægt på ”det menneskelige element”, hvilket indbefatter grundlæggende og kompetencegivende uddannelse, et sundt arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår, som distancerer sig i forhold til rengøringsbranchen som helhed.

Det er således ingen tilfældighed, at vi kan fastholde vore medarbejdere i langvarig ansættelse og opretholde et lavt sygefravær.

Samtidig opretholder vi en flad organisationsstruktur, hvor der aldrig må være langt fra ledelse til medarbejdere og fra beslutning til gennemførelse.

Vi ønsker at udvikle vores virksomhed på forkant med tidens krav på et værdigrundlag, hvor elementer som respekt, motivation, tillid, kundepleje og service er i konstant fokus.